Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět


                   

Název projektu: Games for Learning Science

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA229-050554_1 

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ KA2 – Projekty spolupráce – školní vzdělávání

Cílová skupina: žáci a učitelé ZŠ  

Trvání projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 (24 měsíců)

Partneři projektu:

• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace (Třinec, Česká republika)
• Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Benetússer, Španělsko)
• Rigas 22. vidusskola (Riga, Lotyšsko)
• Modal Experimental Lower Secondary School of Heraclion (Heraclion, Řecko)
• Osnovna škola Frana Galovića (Záhřeb, Chorvatsko)

Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností žáků v oblasti matematiky a přírodních věd prostřednictvím her a různých sportovních aktivit. Rovněž vypěstování pozitivního vztahu ke sportu a ostatním pohybovým aktivitám.


Další cíle: 

• rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých partnerských států
• podpora týmové práce
• seznámení s různými metodami výuky, včetně využívaní ICT, a jejich následnou implementaci do vyučovacího procesu
• seznámení se sportovními aktivitami charakteristickými pro jednotlivé partnerské státy
• procvičování komunikace v anglickém jazyce
• seznámení s jazykovou rozmanitostí a kulturním dědictvím jednotlivých partnerských států
• získání větší flexibility 


V rámci projektu jsou naplánované mobility učitelů a žáků do jednotlivých partnerských škol:
• listopad 2018 – Španělsko
• březen 2019 – Řecko
• květen 2019 – Česká republika
• říjen 2019 – Chorvatsko
• březen 2020 – LotyšskoV průběhu projektu budou školy pracovat na společných a národních výstupech:

Společné výstupy:

• portfolio aktivit a her pro podporu výuky přírodovědných předmětů
• videa s názornými ukázkami aktivit a her
• YouTube kanál
• logo projektu
• webové stránky projektu v angličtině

Národní výstupy:

• prezentace „Moje škola a město“ v anglickém jazyce
• prezentace projektu na webových stránkách školy
• desková hra k rozvoji všeobecných znalostí o partnerských zemích v anglickém jazyce
• plakáty k rozvoji znalostí z oblasti vědy a sportu partnerských zemí v anglickém jazyce
• předběžné a závěrečné testy k hodnocení získaných znalostí během projektu


ODKAZY NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině):

Blog:
http://gamesforlearningscienceerasmus.blogspot.com/


Youtube:
http://www.youtube.com/channel/UCzChk-Iiprw_x5yvIxhi7RA

Facebook:
http://www.facebook.com/GFLS-Games-for-learning-science-232523511009018/?modal=admin_todo_tour