Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět


            


Projekt "Cesty za poznáním" CZ.1.07/1.3.00/56.0012 je realizovaný v rámci OP VK - grant IPN, výzva č. 56, vyhlášený MŠMT pro období 2015.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.3 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Aktivity budou realizovány v období 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 dvěma samostatnými celky.

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 


2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky pro zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

a) Jazykově-vzdělávací pobyt pro 21 žáků s 2 učiteli v Německu v Berlíně v termínu 20. 9. až 25. 9. 2015

b) Jazykově-vzdělávací pobyt pro 42 žáků se 4 učiteli ve Velké Británii v Londýně v termínu 27. 9. až 2. 10. 2015