Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


<< zpět

Prvňáčci poprvé ve škole

Na půdu naší Základní školy vstoupilo 3. září 2018 s aktovkou na zádech 46 nových žáčků. 
   Společně se svými rodiči a prarodiči se nejprve vydali na cestu do tělocvičny, kde proběhlo slavnostní zahájení jejich historicky prvního školního dne. Celý ceremoniál provázeli Matěj a Adélka z 9. třídy coby Mach a Šebestová z 3. B, kteří zavzpomínali na svůj první rok ve škole a tím přiblížili našim žáčkům, čemu všemu se v první třídě mohou naučit. Nechyběl také proslov naší paní ředitelky Mgr. Darji Hoffmannové, která popřála všem prvňákům úspěšný start do budoucích školních let. Slavnostní atmosféru obohatil radostný zpěv školských Ptáčat pod vedením Mgr. Renaty Kunzové, jejichž píseň s textem „Do první třídy se s chutí vrhni, jen v ní neztvrdni….“ vykouzlila úsměv všem přítomným posluchačům. 
   V závěru nás mile překvapila vážená návštěva paní primátorky RNDr. Věry Palkovské, která pronesla pár povzbudivých slov a popřála učitelům, žákům i rodičům pevné nervy a přínosný školní rok. Každý prvňáček byl následně přidělen buď třídě 1. A, nebo třídě 1. B, a od své paní učitelky obdržel zlatou medaili a diplom pravého nefalšovaného prvňáka. Posléze se žáci se svými učitelkami vydali navštívit svou třídu, kde už na ně čekaly nachystané dárečky, pastelky, písanky a Slabikář na lavicích. Všem prvňákům přejeme hodně štěstí v jejich nové životní etapě!