Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


U splavu 550, Třinec 73961 E-mail: jmzs@seznam.cz
Telefon školy: 558 551 500 Mob. tel. školy: 604 209 753
Datová schránka: kjpkkuwIČ: 70640009

Vážení rodiče.

Z důvodu mimořádného  školení pedagogického sboru bude vyučování ve čtvrtek 16. 9. 2021 ukončeno následovně:
1.stupeň - po 4. vyučovací hodině
2.stupeň 6. - 7.třídy v 12.00, 8. - 9.třídy po 5. vyučovací hodině ve 12.20.
Školní družiny fungují normálně.

Děkujeme za pochopení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------    

Návod na přihlášení se do školních účtů office                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam sešitů pro školní rok 2021/2022


Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Třinec. Škola má dobré prostorové a personální podmínky, které umožňují plnit cíle školního vzdělávacího programu "Škola - brána do života". Škola má 21 kmenových tříd, 11 odborných učeben, tělocvičnu a novou sdílenou sportovní halu, posilovnu, 6 oddělení školních družin, hřiště, zahradu, žákovskou knihovnu, školní jídelnu.

AKCE / Akce 2021/2022

Loutkové divadlo

13.09.2021


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / Akce

Výstava drobného zvířectva

13.09.2021


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / Akce

13.09.2021

Školní rok 2021/2022


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA / Akce

29.06.2020

Školní rok 2020/2021


AKCE / Akce 2020/2021

Výtvarná soutěž na téma „Karneval“

06.09.2021


AKCE / Akce 2020/2021

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: JAK ŠEL ČAS

06.09.2021