Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Výchovný poradce pro 2. stupeň


06.03.2019

Výchovný poradce pro 2. stupeň: Mgr. Anna Lisztwanová

Konzultační hodiny

Pondělí: 12.00 - 13.20 hod.

tel.: 558 551 503

 

Pro rodiče konzultace v odpoledních hodinách vždy po telefonické hodině.Naše škola také reaguje na nebezpečí sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, gamblerství, kriminalita, nepřátelství, agresivita, rasismus).
Školní metodik prevence vypracoval Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy, jehož prioritou je zejména prevence těchto jevů. Sám nabízí pomoc jak žákům tak rodičům při řešení vzniklých situací. Na tyto problémy mohou žáci upozornit anonymně pomocí Tajné schránky přímo ve škole nebo e-mailem přes Schránku důvěry Na tyto problémy mohou žáci upozornit anonymně pomocí Tajné schránky ve škole nebo sdělit elektronicky ve Schránce důvěry.

EMAIL  SCHRÁNKY        schranka.duvery@jmzstrinec.cz 


Přijímací řízení na střední školy pro rok 2020-2021

04.12.2019