Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Spolek rodičů JMZŠ

STANOVY SPOLKU RODIČŮ JUBILEJNÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘINEC, Z.S.

02.03.2019

Zápis z ustavující členské schůze z 22. 9. 2016

02.03.2019

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 13. 9. 2016

02.03.2019

Zápis výboru Spolku rodičů ze dne 7. 6. 2016

02.03.2019

Zápis výboru Sdružení rodičů a přátel školy ze dne 7. 6. 2016

02.03.2019