Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Erasmus+ KA2 – Games For Learning Science


05.02.2019


                   

Název projektu: Games for Learning Science

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA229-050554_1 

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ KA2 – Projekty spolupráce – školní vzdělávání

Cílová skupina: žáci a učitelé ZŠ  

Trvání projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 (24 měsíců)

Partneři projektu:

• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace (Třinec, Česká republika)
• Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Benetússer, Španělsko)
• Rigas 22. vidusskola (Riga, Lotyšsko)
• Modal Experimental Lower Secondary School of Heraclion (Heraclion, Řecko)
• Osnovna škola Frana Galovića (Záhřeb, Chorvatsko)

Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností žáků v oblasti matematiky a přírodních věd prostřednictvím her a různých sportovních aktivit. Rovněž vypěstování pozitivního vztahu ke sportu a ostatním pohybovým aktivitám.


Další cíle: 

• rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých partnerských států
• podpora týmové práce
• seznámení s různými metodami výuky, včetně využívaní ICT, a jejich následnou implementaci do vyučovacího procesu
• seznámení se sportovními aktivitami charakteristickými pro jednotlivé partnerské státy
• procvičování komunikace v anglickém jazyce
• seznámení s jazykovou rozmanitostí a kulturním dědictvím jednotlivých partnerských států
• získání větší flexibility 


V rámci projektu jsou naplánované mobility učitelů a žáků do jednotlivých partnerských škol:
• listopad 2018 – Španělsko
• březen 2019 – Řecko
• květen 2019 – Česká republika
• říjen 2019 – Chorvatsko
• březen 2020 – LotyšskoV průběhu projektu budou školy pracovat na společných a národních výstupech:

Společné výstupy:

• portfolio aktivit a her pro podporu výuky přírodovědných předmětů
• videa s názornými ukázkami aktivit a her
• YouTube kanál
• logo projektu
• webové stránky projektu v angličtině

Národní výstupy:

• prezentace „Moje škola a město“ v anglickém jazyce
• prezentace projektu na webových stránkách školy
• desková hra k rozvoji všeobecných znalostí o partnerských zemích v anglickém jazyce
• plakáty k rozvoji znalostí z oblasti vědy a sportu partnerských zemí v anglickém jazyce
• předběžné a závěrečné testy k hodnocení získaných znalostí během projektu


ODKAZY NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině):

Blog:
http://gamesforlearningscienceerasmus.blogspot.com/


Youtube:
http://www.youtube.com/channel/UCzChk-Iiprw_x5yvIxhi7RA

Facebook:
http://www.facebook.com/GFLS-Games-for-learning-science-232523511009018/?modal=admin_todo_tour


14.11.2019

4. projektové setkání

Zagreb – Chorvatsko

Již 4. projektové setkání se tentokrát konalo ve dnech od 13. 10 do 19. 10. 2019 v chorvatském hlavním městě Zagrebu. Z naší školy se tohoto setkání zúčastnili 4 učitelé a 7 žáků ze 7. a 9. tříd.


1. den

14.11.2019

První den již tradičně nás srdečně přivítala paní ředitelka spolu s pedagogy a žáky hostující školy. Připravili si pro nás zajímavý program, prostřednictvím písní a scének nás velice poutavě seznámili s historií města Zagreb. Poté následovala prohlídka školy a tříd, kde jsme měli možnost vidět výstavku prezentací jednotlivých partnerských států.

více >>


2. den

14.11.2019

Ráno jsme navštívili technické muzeum věnované Nikolu Teslovi, kde si žáci mnohdy doslova na vlastní kůži vyzkoušeli některé z jeho vynálezů.

více >>


3. den

14.11.2019

Dnešní dlouhý den jsme začali návštěvou malebného přímořského městečka Rovinj. Prohlédli jsme si přístav (zde lotyšský tým prezentoval a natáčel svoji hru se zaměřením na biologii) i historické centrum a hlavně jsme si vychutnali toto známé přímořské letovisko bez obvyklých davů turistů.

více >>


4. den

14.11.2019

Dopoledne jsme strávili ve škole, kde si mnozí z nás poprvé vyzkoušeli hry ve virtuální realitě. Poté si žáci prověřili své znalosti o partnerských zemích prostřednictvím stolní hry, kterou si pro ně připravili žáci z hostitelské školy.

více >>


5. den

14.11.2019

Týden utekl jak voda a před námi je poslední den projektového setkání. Co nás ještě čeká? Ráno u autobusu jsme se všichni sešli s kravatou na krku, neboť Chorvatsko si dnes připomíná jeden ze svých nejznámějších vynálezů a slaví „Den kravaty“. Vyrážíme směr Krapina, zde se nachází muzeum a naleziště člověka neandrtálského. Po prohlídce muzea následuje prezentace a natáčení již poslední hry se zaměřením na převody jednotek.

více >>


ErasmusDay

13.10.2019


16.06.2019

3. projektové setkání

Třinec – Česká republika

Ve dnech 13. – 17. 5. 2019 se konalo již 3. projektové setkání, tentokrát naše škola hostila partnery ze všech 4 zemí. Do Třince přijelo 9 učitelů a 18 žáků ze Španělska, Chorvatska, Lotyšska a Řecka. Cílem setkání byla další společná práce na přípravě her pro výuku přírodovědných předmětů a samozřejmě také poznávání přírodních zajímavostí, památek a kultury nejen našeho regionu, ale i hlavního města Prahy.


1. den

16.06.2019

Z důvodu výpadku dodávky elektrické energie jsme byli nuceni naše projektové setkání začít netradičně, a to výletem do Ostravy.

více >>