Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Provoz


Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2021/2022

05.05.2021


Informace k zápisům do Mateřské školy 2021/2022

23.04.2021

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Čestné prohlášení_očkování dítěte


Informace k zápisům do 1.tříd a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

22.03.2021

více >>


Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ.

04.03.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ, dětí v přípravné třídě a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Všichni tito žáci nebo děti přecházejí z prezenční formy vzdělávání na distanční. To je povinné pro všechny žáky základní školy a pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání

Přípravná třída, 1. a 2. třídy  - distanční výuka bude probíhat podobně, jak v listopadu 2020. Podrobnější informace Vám předají třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníků pokračují v současném distančním vzdělávání.

Děti v MŠ – pravidla distančního vzdělávání jsou součástí školního řádu, bližší informace Vám předají  učitelky Vašich dětí.

Pro vyzvednutí a přinesení úkolů zadaných žákům ZŠ distančně bude škola otevřena takto:

Pondělí                         od 7. 30 do 15.00 hod

Úterý až pátek           od 7. 30 do 13.00 hod

 

Stravování

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Tento oběd si lze vyzvednout pouze  u bočního vchodu do školní kuchyně na JMZŠ do jídlonosičů, které si rodiče, nebo žáci přinesou s sebou. Oběd se vydává od 10.00 do 12. 00 hod.

I rodiče dětí v MŠ si mohou přijít pro oběd. Na stejném místě (JMZŠ Třinec), za stejných podmínek (do jídlonosiče v určené době).

Všem žákům a dětem byl automaticky oběd odhlášen.

Obědy, které byste si vyzvedli, je nutné nahlásit aspoň dva dny dopředu vedoucí školní jídelny na tel. čísle 778 765 667.  

 

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace pro rodiče k ošetřovnému z důvodu uzavření škol:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Žádost o vystavení potvrzení pro daňové účely o zaplaceném školném v roce 2020“

06.01.2021

více >>


OZNÁMENÍ RODIČŮM - preventivní opatření

06.10.2020


Informace pro nové strávníky MŠ 2020/2021

29.06.2020


Bezhotovostní platby stravného v MŠ

29.06.2020


Navýšení úplaty v MŠ od nového školního roku 2019/2020

07.06.2019


Informace o provozu MŠ

01.05.2019

Vítáme všechny v novém školním roce 2020/2021.
Nově přijatým dětem přejeme, aby se jim v naší mateřské škole líbilo a zvykaly si bez slziček, totéž přejeme i jejich rodičům. 

Co potřebuje dítě do MŠ ?
- papírové kapesníky nebo papírový box / 2 sady /
- děti, které používají pleny, prosíme dostatečné množství a balení vlhčených ubrousků
- hrníček na čaj / pitný režim po celý den /
- náhradní oblečení, které bude mít Vaše dítě v šatně na své značce: spodní prádlo, ponožky, tričko, vhodné oblečení  a obuv pro pobyt venku
- čisté pyžamo / ob týden /
- věci i obuv dětem označte

Provozní doba: od 5. 30 h – 17.30 h
Nabízíme rovněž prodloužený provoz v MŠ od 5.30 h – 17.00 h/do 18,00 hod  po předchozí domluvě s učitelkou pouze pro děti zaměstnanců nemocnice Podlesí a TŽ/

Telefonické spojení:
mobil 1: 732 117 693 mobil 2: 737 258 663


Vedoucí učitelka: Lucie Lebedová
Učitelky: Eva Madejová, Mgr. Renata Fleischhans, Dagmar Ciecialová, Michaela Fašinová, Olga Watrasová
Asistentka pedagoga: Marcela Kohutová
Chůva:Regina Skudrzyková 
Výdejna kuchyně: Veronika Samcová
Uklizečky: Lenka Kawuloková, Pavlína Lysková

Počet tříd: 3      Počet stabilních ložnic: 3

Třída „Sluníčka”: S dětmi pracují paní učitelka Eva Madejová a vedoucí učitelka Lucie Lebedová.

Třída „Hvězdičky - Gwiazdki”: S dětmi pracují paní učitelky Olga Watrasová a  Renata Fleischhans

Třída „Broučci”: S dětmi pracují paní učitelky Dagmar Ciecialová a Michaela Fašinová.Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu: „Malí průzkumníci objevují svět“

Zájmové aktivity: Kroužek anglického jazyka
- Křesťanská půlhodinka
- Plavecká škola /2.pololetí/
- Spolupráce s Malina Ski School
- Spolupráce s divadlem „Bajka“ v Českém Těšíně
- Spolupráce se sférickým kinem