Jubilejní Masarykova
základní škola a mateřská škola

Třinec, příspěvková organizace


Specializované třídy

06.03.2019

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů


Výuka matematiky má na naší škole dlouhodobou tradici. V roce 2005 byl takový zájem žáků, že musely být vypsány přijímací zkoušky. V matematických třídách se učí všem hlavním předmětům, matematiky je však více (6 hodin týdně). Dvě hodiny informatiky, cvičení z matematiky a rýsování se průběžně v matematických třídách střídají od 6. do 9. ročníku. Většinou v červnu mají žáci matematické soustředění.
Žáci se každoročně zúčastňují soutěží a olympiád, vždy patří mezi úspěšné řešitele a umísťují se na předních místech. Žáci mají také možnost v 7. ročníku přejít na šestileté gymnázium.
 

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy


Od roku 1995 naše škola spolupracuje s hokejovým klubem HC Oceláři. Byly vytvořeny třídy se zaměřením na tělesnou výchovu - hokej. V těchto třídách se učí všem hlavním předmětům. Mají tři hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny hokejového tréninku. V rámci nepovinných předmětů mají dvě hodiny sportovních her. Od roku 2005 se hokeji věnují třídy už od 3. ročníku ZŠ. 
Bližší informace o mateřském klubu, jednotlivých ročnících - (termínech zápasů, přehledu tréninků...) naleznete na internetových stránkách www.hcocelari.cz .